"Vor leverandør i England har ændret samarbejdsbetingelserne med udgangen af 2014.

Salget af Beta Marines motorer er derfor ophørt.

Salget af servicedele fortsætter, men servicedelene bedes bestilt på e-mail: wn@wn-marine.dk"